český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo na reťaze v spreji – NEOLUBE® T 20 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/08 10:27

 

PENETRAČNÉ A PRIĽNAVÉ MAZIVO

ŠPECIÁLNE NA PREVODOVÉ REŤAZE

Nízke alebo veľmi vysoké rýchlosti, pre otvorené zariadenia

Extrémny tlak, proti oderu

Odolné voči odstredivej sile

Neprepúšťa vodu, úplná odolnosť voči vode

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

OPIS

Penivé mazivo s veľmi vysokým indexom viskozity, s vynikajúcimi priľnavými a penetračnými vlastnosťami.
Odporúča sa najmä na mazanie všetkých typov reťazí: valčekových, s dlhým rozstupom, typu API, s dutými nitmi, Fleyerových reťazí a všeobecne všetkých otvorených mechanizmov s pomalými alebo rýchlymi pohybmi.
Zloženie tohto prípravku umožňuje preniknúť až k prevádzkovým povrchom, ktoré sú ťažko prístupné, a znížiť ich opotrebovanie.
Dokonale odoláva vode, slanej vode, horúcej vode, pare a zároveň zabezpečuje dobrú antikoróznu ochranu.
Prípravok nepodlieha účinkom kvapkania alebo striekania pri prevádzke.
Vysoká neutralita a vynikajúca chemická inertnosť. Vysoká stabilita.
Umožňuje znižovať hluk vznikajúci chodom prevodov valčekových reťazí, uľahčuje ich montáž.
Umožňuje pravidelný chod prevodov s ozubenými reťazami, znižuje vibrácie.

Na dosiahnutie najlepších možných výkonov je potrebné nanášať mazivo na čistý a odmastený povrch reťaze. Použite iBiotec NEUTRALENE V 200 v spreji, ktorý má súčasne silný čistiaci a odmasťovací účinok, a tým zaistí optimálne výsledky maziva na reťaze.

 

Teplota pri nepretržitej prevádzke:
-30°C +140°C 


OBLASTI POUŽITIA

Mazanie prevodových, manipulačných a zdvíhacích reťazí. Poľnohospodárske reťaze

Mazanie otvorených mechanizmov, ozubených kolies, súkolí, pastorkov, závitoviek.

Mechanické súčiastky vystavené postriekaniu vodou.

Mazivo na reťaze pretekárskych motocyklov.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI MAZACIEHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

vizuálny

Ťahavá tekutina

Farba

Vizuálna

jantárová

Zápach

Posúdenie čuchom

slabý

Merná hmotnosť pri 20°C

NF EN ISO 12.185

790

g/l

Vlastnosti tuhých mazív

bez

Vlastnosti základového oleja

Polymér

Kinematická viskozita

pri 40 °C

pri 100 °C

NF EN ISO 3 104

 

1100

1000

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfítový popol

NF T 60.144

0,3

%

Index kyslosti

EN 14104

Menej ako 0,2

mg (KOH)/g

Bod vzplanutia v uzavretej nádobe

NF EN 22.719

190

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

Viac ako 250

°C

Bod tuhnutia

ISO 3016

-35

°C

Nečistoty

Viac ako 25 µ

Viac ako 75 µ

Viac ako 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota použitia

-30 +140

°C

Korózia pásika medi 24 h 100 °C

ISO 2160

1a

hodnotenie

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

Menej ako -0,5

% hmotnosti

Test SHELL 4 ložiská

Priemer odtlačku

Index zaťaženia pri zváraní

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

 

0,67

3500

 

mm

N

Test SRV 

ASTM D 5707

0,14

koeficient

Test napučania elastomérov (rozmerová odchýlka)

FTM 791

Menej ako +0,8

%

Odstránenie prevádzkového hluku

FAG MMG 11

  I 

klasifikácia

Maximálna povolená rýchlosť 

 0,5

m/s-1

Odolnosť voči vymývaniu vodou        

Pri 80 °C   

ASTM 1264

nižšia ako 1  

%

Záberový moment za studena pri -20 °C

ASTM D 1478-63

12 

N.cm

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIE

 

 

 

 

 

 

 

      Sprej 650 ml

      vnútorné mazivo osi puzdier, vonkajšie ŠPECIÁLNE NA REŤAZE, penetračné, extrémny tlak, úplná odolnosť voči vymývanie vodou. špeciálne mazivo na reťaze vysoký účinok, vysoké rýchlosti. úplná odolnosť voči odstredivej sile, voči vymývaniu vodou. proti opotrebeniu. mazivo na reťaze, aerosól mazivo reťaz, aerosól priľnavé mazivo, mazivo na mechanizmy, čisté mazivo, mazivo pre vysoké rýchlosti, mazivo ibiotec v spreji, mazivo na reťaze, sprejová nádoba mazivo reťaze, mazivo na reťaze ibiotec, mazivo reťaze na motocykle, mazivo na reťaze na motocykle v spreji. Výrobcovia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE